• Nádražní řádek 20, Hodonín

Chátrající budova mohla sloužit pro bydlení a školku. Zastupitelé přeměnu stopli.

15.9.2023 9:09:58 | Články > Politika  |  Tisk
Na svém posledním jednání zastupitelstvo zcela zastavilo změnu územního plánu, která směřovala k přeměně budovy bývalých lignitových dolů na ulici Koupelní. Z nevyužité administrativní budovy by se stal bytový dům se školkou. Zastupitelé většinou hlasů tuto změnu zastavili. Objekt tak bude zřejmě dál chátrat.


Během prověřování změny územního plánu se prostřednictvím námitek postavili proti firmy z okolí, např. Gama ocel, Zlomek a v první řadě Delimax. Hodonínská “rybena”, jako hlavní kritik změny účelu stavby, se obávala hygienických norem a kolize bydlení s její potravinářskou výrobou. Naši zastupitelé z hnutí HODOŇÁCI Tereza Mlýnková Išková a Petr Buráň nesouhlasili se zastavením změny územního plánu a podle toho i hlasovali.

Vadí nám, že se Hodonín min. za posledních 20 let významněji nerozvíjí. Mnoho snah o vytvoření novych míst pro bydlení je beznadějně posláno k ledu, nebo je negativní postoj města a jeho odborů tak zarputilý, že to investory odradí od dalších aktivit. Budovy se nechávají chátrat, místa se nechávají svému osudu. Místo toho, aby se hledaly cesty jak město posouvat dál, hledají se důvody, proč to nejde.

V tomto případě má jít o údajnou nekompatibilitu potravinářské výroby a bydlení. Zaráží nás, že potravinářská výroba má být tak škodlivá, že by se v blízkosti 100 metrů od ní nedalo bydlet. Argumenty, které jsme slyšeli byly v zásadě 2. Zápach a kamiónová doprava. Chápeme, že případná investice do nových technologií by byla pro firmu nepříjemná, avšak pro město samotné by měla být myšlenka zlepšování kvality ovzduší naopak atraktivní. Tím spíš, když jsou v téměř stejné vzdálenosti od rybeny připravované další 2 projekty na výstavbu bytů. Co se týče kamionové dopravy, ta není určitě pro nikoho příjemná, ale stejné kamiony by projížděly i kolem nám. Osvobození či Sadové, takže tento argument považujeme za lichý.

Je zajímavé, že v jiných částech města vedle sebe muže existovat průmysl a bydlení (např. VAG v Bažantnici v bezprostřední blízkosti Lipové aleje a Skácelovy), ale v tomto případě je to tak nemožné.

Tato budova tedy nakonec stojí po boku Tabačky a dalších budov, které mohly sloužit k bydlení a službám pro lidi, avšak ze stejných důvodů buď chátrají, nebo nemají větší užitek pro naše obyvatele.

Elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru

O nás

Jsme Hodoňáci!

Hodonín je naším domovem a chceme v něm, stejně jako vy, žít dobrý život v kvalitním prostředí. Hodonín má jako centrum mikroregionu a díky strategické poloze na česko-slovensko-rakouské hranici velký potenciál, který ale bohužel nikdo v novodobé historii nedokázal proměnit.

Naši členové Terézia Mlýnková Išková, Petr Buráň a Martin Kočí jsou členové současné koalice a pomohli Hodonínu dát to, co potřeboval nejvíce - stabilitu. Bez kolotočů ve vedení města. Bez intrik a podrazů.

Bez prospěchářských her.

Jsme hrdí na to, že jsme mohli tvořit koalici, která vrátila naprosté většině lidí důvěru v politickou reprezentaci.

Nyní je však třeba posunout se dál.

Po nabyté stabilitě je potřeba rozpohybovat kolečka našeho města, aby tak mohlo povstat z popela a ukázat, co vše může svým obyvatelům, ale také lidem z okolí a turistům, přinést.

Chceme ukončit přešlapování na místě, našim hlavním heslem je AKCESCHOPNOST!

I když si uvědomujeme, že spousta procesů samosprávy si vyžaduje delší čas od myšlenky k realizaci, vnímáme, že spousta času je promrhávána nerozhodností, hledáním složitostí tam, kde nejsou, upínáním se na koncepční dokumenty, které stále nepřicházejí.

Všichni naši členové ve svém každodenním životě dokazují, že od slov k činům opravdu nemají daleko a město se tak pod jejich vedením bude měnit v atraktivní moderní destinaci mnohem rychleji než je tomu dnes.

Za krokem krok sun rok

 • 2014

  Vznik

  Naše politická historie se začala psát roku 2014, kdy jedni z našich zakládajících členů, Terézia Mlýnková Išková a Petr Buráň, poprvé zasedli do zastupitelských lavic. Tenkrát ještě v opozici, kde aktivně hájili zájmy obyvatel Hodonína.

 • 2018 - 2022

  Koaliční strana

  V roce 2018 se k dvojici Išková-Buráň přidal zastupitel Martin Kočí. Od té chvíle tito tři fungují v koalici. Petr jako místostarosta a garant odboru právního a majetkového, Tereza jako radní a garantka Domu kultury a dobrovolných hasičů a Martin jako zastupitel a místopředseda dozorčí rady Tespry a člen finančního výboru.

 • 2014 - 2018

  Práce v opozici

  Mezi své největší vyhrané boje řadí to, že jejich aktivita měla lví podíl na tom, aby se v areálu Velká kasárna nepostavila plechová výrobní hala, že na jednání zastupitelstva byl začleněn stálý bod Dotazy občanů nebo že se upustilo od prodeje městských bytů za směšných 40% jejich hodnoty.

 • 2022

  Pod novou vlajkou

  V předchozích volbách jsme kandidovali za stranu Svobodní, ale jelikož se strana odklonila od svých původních myšlenek, rozhodli jsme se jít vlastní cestou.

  V komunálních volbách v září 2022 jsme získali dva zastupitelské mandáty

Změna, která bude vidět

Naše město

Místo pro život

Rozvoj a vznik ploch pro výstavbu rodinných a bytových domů

Veřejný prostor

Infrastruktura

Investice do veřejného prostoru - parky, chodníky, silnice, cyklostezky

Volný čas

Lázeňské město

Rozvoj regionální spolupráce a mezinárodních vztahů

Desatero Hodoňáků

10 hlavních programových priorit

01. Bydlení

Zaměříme maximální pozornost a napneme všechny síly k tomu, aby lidé z Hodonína přestali odcházet a měli si kde postavit svůj vysněný dům, nebo pořídit byt. Více info >

02. Pracovní příležitosti

Díky zkušenostem našich členů z oblasti podnikání a také za případné pomoci poradenské společnosti přivedeme do Hodonína zaměstnavatele, a to zejména pro kvalifikované pracovníky. Více info >

03. Nadregionální spolupráce

Budeme podporovat integritu mezi Hodonínem a sousedními obcemi Lužicemi, Mikulčicemi a Rohatcem a zajistit, aby byly tyto obce napojeny na pravidelnou MHD. Více info >

04. Nový dům kultury

Rekonstrukce stávajícího domu kultury za stovky milionů korun nám nedává smysl. Podpoříme vznik nové, funkčně i architektonicky kvalitní budovy Domu kultury. Více info >

05. Péče o seniory

Budeme iniciovat vybudování nového domova důchodců v blízkosti hodonínských lázní s nadstandardní péčí o seniory. Podpoříme řešení nedostatku lékařů. Více info >

06. Cestovní ruch

Zlepšíme marketingovou propagaci Hodonína. Město musí zcela změnit svou marketingovou strategii s cílem učinit z Hodonína město destinační, nikoliv průjezdové. Více info >

07. Infrastruktura

Budeme zvyšovat podíl cyklostezek ve městě a jejich napojení na okolní vesnice a dovedeme do úspěšného konce rekonstrukci parku Sadová a parku Mírové náměstí. Více info >

08. Transparentnost

Průhlednost ve financích, rozhodnutích, veřejných zakázkách, otevřenost, zapojení občanů a diskuze s nimi, jejich informovanost. Právě takto chceme vést naše město. Více info >

09. Obnova po tornádu

Vrátíme Bažantnici co nejvíce z jejího původního charakteru. Ve spolupráci s osadním výborem se budeme zabývat taky infrastrukturou opomíjeného Pánova. Více info >

10. Spolky, sport a podnikání

Máme ambici prolomit zavedené vnímání, že všechno vyžití by mělo zabezpečovat a organizovat město. Budeme více propagovat úspěchy našich sportovců. Více info >

Přidat se

Chci být součástí nebo podporovatelem hnutí Hodoňáci

Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet: